Agárdi Zöld Kft

Közzététel

Az Agárdi Zöld megbízott tisztségviselő, felügyelőbizottsági tagjainak adatairól a

köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló

2009. évi CXXII. törvény alapján:

 

1. Vezető tisztségviselő:

 

 

Név

Jogviszony

Havi alapbér

Bor Dániel

 megbízott

 Ezen jogviszony után díjazásban nem részesül

 

Megbízása 2018.01.01-2022.12.31-ig, határozott időre szól.

Versenytilalmi megállapodás nem került megkötésre.

2. A Felügyelő Bizottság tagjai:

 

Muray Rita elnök

Dr. Sántha Tibor tag

Derecskei Gábor tag

A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai ellenszolgáltatásban nem részesülnek.