Közzététel

Közzététel

A Gárdonyi Kft. vezető tisztségviselőjének, felügyelőbizottsági tagjainak adatairól a

köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló

2009. évi CXXII. törvény alapján:

 

1. Vezető tisztségviselő:

 

 

Név

Beosztás

Havi alapbér

Tihanyi Tamás

  ügyvezető 

 400.000.- Ft / hó

 

Megbízási jogviszonya 2023.01.01-2024.12.31-ig, határozott időre szól.

Alapbérén túl cafetériára jogosult.

Versenytilalmi megállapodás nem került megkötésre.

2. A Felügyelő Bizottság tagjai:

 

Muray Rita elnök

Dr. Sántha Tibor tag

Suszter László tag

A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai ellenszolgáltatásban nem részesülnek.

Honlap készítés