Közzététel

Közzététel

A Gárdonyi Kft. vezető tisztségviselőjének, felügyelőbizottsági tagjainak, együttes cégjegyzésre jogosult munkavállalóinak adatairól a

köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló

2009. évi CXXII. törvény alapján:

 

1. Vezető tisztségviselő:

 

 

Név

Beosztás

Havi alapbér

Bor Dániel

ügyvezető

390.000.- Ft / hó

 

Munkaviszonya 2014.01.01-2017.12.31-ig, határozott időre szól.

Alapbérén túl egyéb juttatásra nem jogosult.

Versenytilalmi megállapodás nem került megkötésre.

2. A Felügyelő Bizottság tagjai:

 

Muray Rita elnök

Dr. Sántha Tibor tag

Derecskei Gábor tag

A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai ellenszolgáltatásban nem részesülnek.

3. Együttes cégjegyzési joggal felruházott munkavállalók:

Fitos Zsuzsanna Anna pénzügyi vezető 180.000.-Ft/hó

Németh Emőke Eszter pénztáros 118.000.-Ft/hó

Alapbérükön túl egyéb juttatásra nem jogosultak.

Munkaviszonyuk megszűnése esetén az Munka Törvénykönyvében rögzítetteken túl egyéb juttatásra nem jogosultak.

Velük versenytilalmi megállapodás nem került megkötésre.