Temetők

Felhívás:

Tisztelt Gárdonyi lakosok!

 A temetői nyilvántartás szerint több sírhely felett LEJÁRT a rendelkezési jog! A sírhely felett rendelkezők nevében és címében hiányosságok tapasztalhatók a parcellakönyvben, illetve időközben változások állhattak be az alapvető adatokban. Mivel így levélben nehéz volna a rendelkezési jogot gyakorlókat értesíteni, a törvényi előírásnak megfelelően ezúton kérjük a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy mielőbb vegyék fel a kapcsolatot a Gárdonyi Városüzemeltetési Kft-vel, s jelezzék, hogy kívánják-e meghosszabbítani a sírhelyek feletti rendelkezési jogot, vagy lemondó nyilatkozatot kívánnak tenni!!!

 

Ügyfélszolgálat:

hétfő-csütörtök 8-15 óra között

péntek 8-12 óra között

 

- agárdi és gárdonyi katolikus temető,

- gárdonyi református temető (csak az urnafal!),

- dinnyési önkormányzati temető,

 

 

Tel.: 22/579-008 ;

E-mailinfo (kukac) gvu.hu

 

Felhívás!!!

 

A temetőinkben munkavégzés csak előzetes bejelentés alapján folytatható. A bejelentés személyesen történik a Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. által üzemeltetett, a munkavégzéssel érintett temető irodáján (2484 Agárd, Gárdonyi Géza u. 34-38) legalább 2 (kettő) munkanappal a munkavégzés időpontját megelőzően. Ennek elmulasztásával a Gárdonyi Városüzemeltetési Kft jogosult az általa üzemeltetett temetőkből a vállalkozót kiutasítani.

A bejelentés személyesen történik, az alábbi iratok, nyilatkozatok becsatolásával:

 • a munkavégzéssel érintett temető megnevezése.

 • a munkavégzéssel érintett sírhely megjelölése.

Temetői szolgáltatás:

 • a köztemetőben vállalkozási tevékenységként végzett síremlékállítás, bontás, síremlék elemeinek cseréje, kiegészítőkkel (pl. virág/mécses tartó) való ellátás, vésés, betűfestés, tisztítás, sírhely körbeterítése kőzúzalékkal stb. (a továbbiakban együtt: síremlékekkel kapcsolatos szolgáltatások)

 

Jelen felhívás aláírásával tudomásul veszem, hogy:

 

 • A Gárdonyi Városüzemeltetési Kft jogosult a munkavégzés helyszínén ellenőrizést végezni.

 • Vállalkozók az ügyfélszolgálati irodák nyitvatartási idejében munkanapokon végezhetnek munkálatokat.

 • Vállalkozók a munkavégzés érdekében – ha indokolt – gépjárművel is behajthatnak a temetőbe, kötelesek azonban az üzemeltető Gárdonyi Városüzemeltetési Kft feltételeit betartani.

 • Vállalkozók a munkálatok befejezését követően, több napos folyamatos munkavégzés esetén pedig az utolsó napon kötelesek a törmelékeket, szemetet, lomot stb. elszállítani, vagy a Gárdonyi Önkormányzat rendeletében foglaltak szerint elszállíttatni, és a sír környezetét rendezetten, tisztán hagyni.

 • Vállalkozóknak a munkavégzést úgy kell megszervezni hogy azzal a köztemető látogatók kegyeletgyakorlását, a köztemető rendjét, nyugalmát ne zavarják.

 • A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy az eredeti állapot ne változzon.

 • Búcsúztatás alatt a temetőkben munkavégzés nem folyhat.

 • vállalkozók a temető területén csak az temetői szolgáltatások végzése céljából tartózkodhatnak, üzletszerzésre irányuló tevékenységet azonban nem folytathatnak.

 

 

Gárdony, 2014. május 13